Small, media, large

De mediawereld is continu in beweging. Nieuwe kanalen en technieken worden geïntroduceerd, de hoeveelheid media blijft explosief groeien, en de hoeveelheid resources is beperkt.
Dat vraagt om een expert op gebied van IT en media, die bekend is met de trends in het medialandschap en oog heeft voor zowel techniek als de organisatie.
Met passie werken we samen met onze klanten om hun ambities op het gebied van media te realiseren. Van klein naar groot.

Wat kunnen we voor u betekenen?

AA MEDIA GROUP

Project Delivery in a Changing World

 

De huidige snelheid van innovaties zorgt ervoor dat veranderingen elkaar in een vlug tempo opvolgen. Om uw doelgroep te bereiken via alle traditionele en online kanalen, moet uw organisatie hierin flexibel kunnen meebewegen. Dit vraagt om tactische keuzes voor de juiste infrastructuur, maar ook om strategische keuzes voor de operationele inrichting van workflows, interne processen en de inzet van technologie. AA Media Group volgt de trends in het medialandschap, verkent de technische mogelijkheden die er beschikbaar zijn, en houdt innovaties nauwlettend in de gaten.

PORTFOLIO

Geen project is hetzelfde en geen organisatie is hetzelfde. Daarom stemmen we onze diensten af op de behoeften, omvang en cultuur van de klant. We bundelen onze kennis en ervaring om de klant zo gericht mogelijk te ondersteunen. Onze aanpak kenmerkt zich doordat we zeer pragmatisch en gestructureerd werken en onze gedrevenheid om onze klanten te willen helpen te verbeteren in efficiëntie, productiviteit, kostenreductie, risicovermindering, snelheid en slagvaardigheid.Het team

Passie voor media en onze klanten, dat hebben we met elkaar gemeen. De kracht van ons team schuilt in onze diversiteit. Alle medewerkers en ons netwerk aan partners hebben hun eigen expertise. Het bundelen hiervan samen met de aanwezige kennis bij de klant in de goede culturele omgeving is onze sterkte. In ieder project combineren we de juiste spelers met elkaar, om tot een succesvol eindresultaat te komen voor de klant. Wij zijn pas tevreden, als de klant tevreden is.

Robert van Ginkel

Robert heeft een lange historie in Broadcast Nederland bij publieke omroepen. Hij kan wensen en eisen vanuit de creatieve operatie omzetten naar technische concepten, met bijbehorende workflows, en deze implementeren. Robert richt zich met name op bieden van professional services aan onze klanten.

Herma Holtland

Herma is een verbinder. Herma heeft tientallen jaren ervaring in de mediasector en houdt alle relaties voor ons bij. Wellicht komt ze binnenkort bij u om te inventariseren wat we voor u zouden kunnen betekenen?

Winfred van Kuijk

Winfred is een echte innovator en heeft veel internationale ervaring in Broadcast en IT. Hij is zeer nauwkeurig en gestructureerd, helpt klanten met workflows, analyses, projecten succesvol te implementeren en is expert op het gebied van metadata.

Peter van Overbeeke

Peter is een ondernemer en gaat uitdagingen niet uit de weg. Met zijn optimisme kan Peter anderen motiveren. Hij heeft tientallen jaren ervaring in projectmanagement en interim management bij IT- en Broadcastorganisaties in binnen- en buitenland.

Benco van der Meulen

Benco is een zeer ervaren programma- en projectmanager. Hij heeft meer dan 25 jaar ervaring in zeer grote internationale IT-projecten. Benco is zeer nauwkeurig, analytisch en kostenbewust. Hij weet elk project tot een succes om te zetten binnen de mogelijkheden die er zijn.

Eric Hardsteen

Eric is pragmatisch ingesteld, zoekt naar oplossingen en focust op eindresultaten. Hij heeft meer dan 25 jaar ervaring in de professionele audiovisuele- en broadcastsector, waarbij hij veel internationale projecten succesvol heeft opgeleverd. Daarnaast was hij jarenlang verantwoordelijk voor de EMEA

Rianne Veen

Rianne is onze stille kracht, die het minst op de voorgrond staat, maar op de achtergrond alle administratieve zaken regelt en iedereen scherp houdt vanuit de back-office. Ze biedt ondersteuning aan collega’s en projecten waar het benodigd is.

Referenties

“The proof of the pudding is in the eating”. De beste manier om aan te geven hoe AA Media Group haar projecten oplevert is door het aan de klanten te vragen. We hebben een aantal succesvolle voorbeelden verzameld, om te laten zien wat we voor onze klanten hebben gedaan.

Procesanalyse en advies

Voor Film Instituut EYE Nederland hebben we een analyse uitgevoerd op een drietal leidende end-to-end processen. Deze processen zijn binnen de organisatie gericht op inkomende films tot en met de vertoning daarvan op verschillende platforms. Door middel van een grootschalige informatieverzameling hebben we een divers aantal aanbevelingen kunnen bieden.

Inhuur van projectmanagers

Sony heeft diverse keren een projectmanager bij ons ingehuurd of de complete projectimplementatie aan ons uitbesteed voor diverse audiovisuele projecten in verschillende Europese landen.

Implementatie Media Asset Management & Archief

Omrop Fryslân was op zoek naar een Archiefsysteem voor de gedigitaliseerde historische content, en voor toekomstige toestroom van archiefwaardige items. We hebben een archiefsysteem geïmplementeerd dat naadloos integreert met de Avid Interplay-omgeving, de Avid iNews-omgeving, een nearline diskarchief en een redundante LTO Tape robot.

Ontwikkeling Nederlandse metadatastandaard

Vanuit de Dutch Guild of multi-media engineers was het initiatief ontstaan voor een landelijk metadatamodel ‘NL Metadata.’ Stichting ROOS had voor dit model gekozen om uitwisseling van media tussen regionale omroepen te bevorderen. Bij de implementatie bleek er behoefte te bestaan naar doorontwikkeling om het theoretische model te vertalen naar de praktijk. Wij hebben het model opgeschoond en tools ontwikkeld waarmee het model flexibeler en eenduidiger ingezet kan worden. Het model wordt nu ook door landelijke publieke en commerciële omroepen gebruikt.

Metadata-analyse en advies

NLziet heeft ons gevraagd om een analyse te doen van kwaliteit van de programma metadata aangeleverd door de deelnemers. Het rapport bevatte concrete bevindingen en aanbevelingen om de kwaliteit en gebruikerservaring te verbeteren.

Project- en Interim Management

In opdracht van Ericsson Broadcast Nederland hebben we professional services geleverd in de vorm van projectmanagement en interim management.

Inhuur van programmamanagers

Thales Nederland heeft ons gevraagd om een aantal project- en programmamanagers te leveren voor diverse projecten.

Metadata-analyse en advies

RTV Rijnmond heeft ons gevraagd om in kaart te brengen welke metadata wordt gebruikt bij het uitwisselen tussen de verschillende interne systemen. Daarnaast werd ons gevraagd om een advies te geven over de integratie tussen diverse bedrijfssystemen en toekomstige archiefopslag, in relatie tot bijvoorbeeld interne werkwijzen.

Implementatie VOD-applicatie

Voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal hebben we een video-on-demand applicatie ‘Debat Gemist’ geïmplementeerd. De applicatie biedt de mogelijkheid om binnen 24 uur, na afloop van een debat, de opnamen op te vragen via de website van de Tweede Kamer. Wij hebben ons met name gericht op het correct doorlopen van de ingewikkelde procedures en processen, zodat onze implementatiepartner zich kon concentreren op de technische oplossing.

Multi-Channel Monitoring

Viacom Nederland heeft zo’n 65 distributiekanalen in beheer. Om dit geheel in goede banen te leiden werd ons gevraagd een applicatie te bouwen op basis van Axon Cerebrum. De applicatie  biedt informatie over de status van de volledige keten, en alarmeert de gebruiker in het geval er in één of meer incidenten. Tevens  heeft de operator de mogelijkheid om per kanaal de logo-inserter(s) aan te sturen.

Interim-management

RTV Noord-Holland / AT5 was op zoek naar een coördinator IT-online, om intern een aantal project te begeleiden en een team aan te sturen. We hebben een ervaren media professional aangeboden om hen hiermee te helpen.

Advies over distributieplatform

OLON heeft ons om advies gevraagd tijdens een aanbestedingstraject voor de aanschaf van een distributieplatform voor alle lokale omroepen.

Broadcast Resource Planning en Management implementatie

Het Europees Parlement had een sterke behoefte aan een nieuwe resource beheer- en planningssysteem om de samenwerking en efficiëntie tussen de verschillende audiovisuele afdelingen aanzienlijk te verbeteren. We hebben een oplossing geïmplementeerd, die hen in staat stelt om snel en effectief (externe) medewerkers, AV-apparatuur en faciliteiten te boeken, monitoren, plannen en beheren.

Schrijven van audiovisuele aanbesteding

In opdracht van de Gemeente Vlaardingen hebben we het programma van eisen geschreven voor een audiovisuele aanbesteding ten behoeve van de renovatie van het gemeentehuis. Daarnaast hebben we advies gegeven tijdens de beoordelingsfase van de aanbesteding.  

Implementatie Media Asset Management & Archief

Op verzoek van de EO hebben we een Media Asset Management systeem geïmplementeerd. Naast een uitgebreide zoekfunctie, kan men voormonteren en annoteren, en worden gearchiveerd items opgeslagen op een redundant diskarchief. Er zijn tevens geautomatiseerde importeer- en exporteerworkflows gecreëerd, bijv. voor de contributie aan de centrale uitspeelfaciliteit voor NPO 1, 2, 3 en alle digitale kanalen.  

Support ondersteuning

Ericsson Broadcast Nederland hebben we tijdelijk ondersteuning geboden bij de broadcast supportafdeling. Daar lagen nog een aantal taken waar de engineers niet aan toe kwamen en zodoende onze ondersteuning inschakelde. We hebben diverse taken waargenomen en succesvol opgeleverd, waaronder het inzichtelijk maken en documenteren van enkele ondersteunde systeemomgevingen.

Monitoring

Op verzoek van SBS Broadcasting hebben we een monitoring applicatie gebouwd om de Axon uitzendstraten inzichtelijk te maken. De applicatie biedt een overzicht van de ketens, inclusief status, en geeft een alarmering in het geval van een issue. Fouten en storingen zijn snel en nauwkeurig op te sporen.  

Implementatie Media Asset Management & Archief

In opdracht van Omroep Gelderland hebben we een Media Asset Management omgeving gebouwd om content te kunnen archiveren en hergebruiken. Het systeem is gekoppeld aan Adobe Premiere en Annova OpenMedia news room.

Workflowanalyse en advies

Talpa heeft ons gevraagd om de huidige logistieke mediaworkflows in kaart te brengen en een aanbeveling te doen om deze beter te stroomlijnen voor de productie en het creatieve proces. Dit heeft geleid tot een blauwdruk van benodigde infrastructuur.

Installatie Inventory Management tool

Voor RTV Noord-Holland / AT5 hebben we een applicatie geïmplementeerd die hen in staat stelt om serverruimtes zeer gedetailleerd en overzichtelijk in kaart te brengen.

Advies voor automatisering

NPO had de wens om het uitzendproces voor teletekstpagina 888 ondertiteling te automatiseren. Op verzoek hebben we het implementatieproces begeleidt om een operationele testomgeving op te leveren. We hebben eerst een inventarisatie gedaan bij alle betrokken partijen voor de specificaties, waarna we de juiste werking van de automatiseringssystemen hebben gedefinieerd.


Klanten

Wat maakt ons blij? Klanten die we hebben kunnen helpen om bijvoorbeeld sneller te produceren, beter te kunnen archiveren, innovatieve diensten te introduceren. We zijn daarom trots op ons inmiddels uitgebreide lijst van klanten, van klein tot groot.

Contactformulier

Elk project is uniek. Graag bespreken we uw situatie om te kijken hoe we kunnen helpen.
Stuur een bericht via onderstaand formulier, stuur een mail of bel ons.